Hòm thư Công cộng Phú Sơn

  • Mã bưu điện: 931892
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phú Sơn
  • Địa chỉ: Ấp Kinh Gảy, Xã Phú Sơn, Huyện Chợ Lách
  • Điện thoại: