Bưu điện KHL Bến Tre

  • Mã bưu điện: 931081
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Bến Tre
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 02753817700