Bưu điện văn hóa xã Trường Thịnh

  • Mã bưu điện: 932180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Thịnh
  • Địa chỉ: Ấp Chợ Mới, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: