Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Tây

  • Mã bưu điện: 932160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Tây
  • Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: 0977764847