Hệ thống bưu điện Bảo Lạc, Cao Bằng

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Bảo Lạc thuộc tỉnh Cao Bằng, bao gồm: Bưu điện Bảo Lạc, Bưu điện văn hóa xã Khánh Xuân, Bưu điện văn hóa xã Xuân Trường, Bưu điện văn hóa xã Cô Ba, Bưu điện văn hóa xã Thượng Hà, Bưu điện văn hóa xã Cốc Pàng, Bưu điện văn hóa xã Bảo Toàn, Bưu điện văn hóa xã phan thanh, Bưu điện văn hóa xã Hồng Trị, Bưu điện văn hóa xã Hồng An, Bưu điện văn hóa xã Huy Giáp, Bưu điện văn hóa xã Hưng Đạo, Bưu điện văn hóa xã Đình Phùng, Bưu điện văn hóa xã Sơn Lộ, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bảo Lạc, Bưu cục văn phòng BC VP huyện Bảo Lạc

Bưu điện Bảo Lạc

 • Mã bưu điện: 276200
 • Bưu cục: Bưu điện Bảo Lạc
 • Địa chỉ: Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 0206.3870.229

Bưu điện văn hóa xã Khánh Xuân

 • Mã bưu điện: 276220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Xuân
 • Địa chỉ: Xóm Bản Phuồng, Xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 01276653967

Bưu điện văn hóa xã Xuân Trường

 • Mã bưu điện: 276440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Trường
 • Địa chỉ: Xóm Nà Đỏng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 0943597182

Bưu điện văn hóa xã Cô Ba

 • Mã bưu điện: 276250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cô Ba
 • Địa chỉ: Xóm Nà Lủng, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 01205.988.985

Bưu điện văn hóa xã Thượng Hà

 • Mã bưu điện: 276270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Hà
 • Địa chỉ: Xóm Phiêng Sỉnh, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 0989734824

Bưu điện văn hóa xã Cốc Pàng

 • Mã bưu điện: 276325
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cốc Pàng
 • Địa chỉ: Xóm Nà Nộc, Xã Cốc Pàng, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 01233663089

Bưu điện văn hóa xã Bảo Toàn

 • Mã bưu điện: 276340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Toàn
 • Địa chỉ: Xóm Bản Rùng, Xã Bảo Toàn, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 0949264901

Bưu điện văn hóa xã phan thanh

 • Mã bưu điện: 276426
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã phan thanh
 • Địa chỉ: Xóm Phiêng Dịt, Xã Phan Thanh, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 01664916910

Bưu điện văn hóa xã Hồng Trị

 • Mã bưu điện: 276360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Trị
 • Địa chỉ: Xóm Bản Khuông, Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 01233590719

Bưu điện văn hóa xã Hồng An

 • Mã bưu điện: 276470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng An
 • Địa chỉ: Xóm Hoi Ngửa, Xã Hồng An, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 0948094183

Bưu điện văn hóa xã Huy Giáp

 • Mã bưu điện: 276480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huy Giáp
 • Địa chỉ: Xóm Lũng Pán, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 01259011169

Bưu điện văn hóa xã Hưng Đạo

 • Mã bưu điện: 276510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Xóm Bản Riển, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 0912603332

Bưu điện văn hóa xã Đình Phùng

 • Mã bưu điện: 276540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đình Phùng
 • Địa chỉ: Xóm Phiêng Chầu I, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 01678634917

Bưu điện văn hóa xã Sơn Lộ

 • Mã bưu điện: 276570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Lộ
 • Địa chỉ: Xóm Pù Mò, Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 0914912907

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bảo Lạc

 • Mã bưu điện: 276240
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bảo Lạc
 • Địa chỉ: Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: 02063870229

Bưu cục văn phòng BC VP huyện Bảo Lạc

 • Mã bưu điện: 276213
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP huyện Bảo Lạc
 • Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc
 • Điện thoại: