Quy đổi từ Inch sang Ki-lô-mét (in → km)

inch
ki-lô-mét

⚡ Inch

Inch ký hiệu hoặc viết tắt là in, (tiếng Việt đọc như "in-sơ"), số nhiều là inches; ký hiệu hoặc viết tắt là in ( " ) l đôi khi là " – dấu phẩy trên là tên của một đơn vị chiều dài trong một số hệ thống đo lường khác nhau, bao gồm Hệ đo lường Mỹ và Hệ đo lường Anh

Quy Đổi Đơn Vị Inch Sang Cm

Ở Việt Nam chủ yếu dùng các đơn vị đo chiều dài phổ thông là meter ( mét – m ) , centimeter (xentimét – cm) và milimet (mi li mét – mm ) , các sản phẩm nhập khẩu về Việt Nam thường có các thông số như inch , feet … vậy quy đổi ra cm , mm , m như thế nào và đây là con số quy đổi chính xác :

1 inch = 2,54 cm = 25,4 mm = 0,0254 mét

 

⚡ Ki-lô-mét

Ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài. Viết tắt là km. Trong đó các bạn cần lưu ý: 1km = 10hm = 100dam =1000m = 10000dm = 100000cm = 1000000mm.

Quy đổi từ Inch sang Ki-lô-mét (in → km)

1 in bằng bao nhiêu km ? Công cụ quy đổi từ Inch ra Ki-lô-mét (in → km) bằng tiện ích đổi đơn vị online trực tiếp. Chỉ cần nhập giá trị có ngay kết quả & công thức cách đổi

Xem thêm: