Danh sách bưu điện Krông Nô bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Krông Nô thuộc tỉnh Đắk Nông, tìm mã bưu điện: Bưu điện Krông Nô, Bưu điện văn hóa xã Đăk Mâm, Bưu điện văn hóa xã Buôn Choah, Bưu điện văn hóa xã Nam Nung, Bưu điện văn hóa xã Đức Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú, Bưu điện văn hóa xã Nâm N Đir, Bưu điện văn hóa xã Nam Xuân, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Nô, Bưu cục văn phòng VP BĐH Krông Nô

Bưu điện Krông Nô

 • Mã bưu điện: 642100
 • Bưu cục: Bưu điện Krông Nô
 • Địa chỉ: Khối Trung Tâm, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613584887

Bưu điện văn hóa xã Đăk Mâm

 • Mã bưu điện: 642113
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đăk Mâm
 • Địa chỉ: Thôn 8, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613584802

Bưu điện văn hóa xã Buôn Choah

 • Mã bưu điện: 642157
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Buôn Choah
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613582618

Bưu điện văn hóa xã Nam Nung

 • Mã bưu điện: 642260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Nung
 • Địa chỉ: Buôn J Răh, Xã Nam Nung, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613582601

Bưu điện văn hóa xã Đức Xuyên

 • Mã bưu điện: 642228
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Xuyên
 • Địa chỉ: Thôn Xuyên Hải, Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613581034

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú

 • Mã bưu điện: 642240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú
 • Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613581265

Bưu điện văn hóa xã Nâm N Đir

 • Mã bưu điện: 642268
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nâm N Đir
 • Địa chỉ: Thôn Đắk Pri, Xã Nâm N’Đir, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613582601

Bưu điện văn hóa xã Nam Xuân

 • Mã bưu điện: 642160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Đắk Xuân, Xã Nam Xuân, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613596234

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Nô

 • Mã bưu điện: 642180
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Nô
 • Địa chỉ: Khối Trung Tâm, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613584887

Bưu cục văn phòng VP BĐH Krông Nô

 • Mã bưu điện: 642201
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Krông Nô
 • Địa chỉ: Khối Cơ Quan, Thị Trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô
 • Điện thoại: 02613584887