Bưu điện Đắk Nông

  • Mã bưu điện: 640900
  • Bưu cục: Bưu cục Đắk Nông
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
  • Điện thoại: 02613545164