Bưu điện văn hóa xã Ðak Mol

  • Mã bưu điện: 641630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ðak Mol
  • Địa chỉ: Thôn 3a 3, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song
  • Điện thoại: 02613742630