Bưu điện văn hóa xã Đăk N’Drung

  • Mã bưu điện: 641683
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đăk N’Drung
  • Địa chỉ: Thôn Đắk Knual, Xã Đắk NDRung, Huyện Đắk Song
  • Điện thoại: 02613713246