Bưu điện khai thác cấp 2 KT Cư Jút

  • Mã bưu điện: 642420
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cư Jút
  • Địa chỉ: Khối 6, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút
  • Điện thoại: 02613882239