Bưu điện văn hóa xã Nam Nung

  • Mã bưu điện: 642260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Nung
  • Địa chỉ: Buôn J Răh, Xã Nam Nung, Huyện Krông Nô
  • Điện thoại: 02613582601