Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Đắk Glong

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đắk Glong thuộc tỉnh Đắk Nông, bao gồm: Bưu điện Đăk Glong, Bưu điện văn hóa xã Đắk Ha, Bưu điện văn hóa xã Đắk R’Măng, Bưu điện văn hóa xã Quảng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Ðak Som, Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Glong, Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Glong

Bưu điện Đăk Glong

 • Mã bưu điện: 642700
 • Bưu cục: Bưu điện Đăk Glong
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong
 • Điện thoại: 02613540425

Bưu điện văn hóa xã Đắk Ha

 • Mã bưu điện: 642710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Ha
 • Địa chỉ: Thôn I, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong
 • Điện thoại: 02613540355

Bưu điện văn hóa xã Đắk R’Măng

 • Mã bưu điện: 642758
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk R’Măng
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk R’Măng, Huyện Đắk Glong
 • Điện thoại: 02613540336

Bưu điện văn hóa xã Quảng Sơn

 • Mã bưu điện: 642720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Sơn
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong
 • Điện thoại: 02613758047

Bưu điện văn hóa xã Ðak Som

 • Mã bưu điện: 642780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ðak Som
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong
 • Điện thoại: 02613540357

Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1

 • Mã bưu điện: 642837
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1
 • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong
 • Điện thoại: 02613707575

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Glong

 • Mã bưu điện: 642790
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Glong
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong
 • Điện thoại: 02613540425

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Glong

 • Mã bưu điện: 642838
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Glong
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong
 • Điện thoại: 02613540425