Danh sách bưu điện Cầu Ngang bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Cầu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh, tìm mã bưu điện: Bưu điện Cầu Ngang, Bưu điện Mỹ Long, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa, Bưu điện văn hóa xã Vinh Kim, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Long Bắc, Bưu điện văn hóa xã Hiệp Hòa, Bưu điện văn hóa xã Kim Hòa, Bưu điện văn hóa xã Trường Thọ, Bưu điện văn hóa xã Thuận Hòa, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Long Nam, Bưu điện văn hóa xã Nhị Trường, Bưu điện văn hóa xã Long Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Hòa Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hiệp Mỹ Đông, Bưu điện văn hóa xã Hiệp Mỹ Tây, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cầu Ngang, Bưu cục văn phòng VP BĐH Cầu Ngang

Bưu điện Cầu Ngang

 • Mã bưu điện: 943500
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Ngang
 • Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại: 0294.3825444

Bưu điện Mỹ Long

 • Mã bưu điện: 943540
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Long
 • Địa chỉ: Khóm Ii, Thị Trấn Mỹ Long, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại: 0294.3829900

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa

 • Mã bưu điện: 943510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Cẩm B, Xã Mỹ Hoà, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại: 02943825014

Bưu điện văn hóa xã Vinh Kim

 • Mã bưu điện: 943550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Kim
 • Địa chỉ: Ấp Chà Và, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Long Bắc

 • Mã bưu điện: 943530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Long Bắc
 • Địa chỉ: Ấp Bến Kinh, Xã Mỹ Long Bắc, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Hòa

 • Mã bưu điện: 943580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiệp Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Lục, Xã Hiệp Hoà, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Kim Hòa

 • Mã bưu điện: 943570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Trà Cuôn, Xã Kim Hoà, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trường Thọ

 • Mã bưu điện: 943600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Thọ
 • Địa chỉ: Ấp Sóc Cụt, Xã Trường Thọ, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thuận Hòa

 • Mã bưu điện: 943620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuận Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Nô Công, Xã Thuận Hoà, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Long Nam

 • Mã bưu điện: 943710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Long Nam
 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Nhị Trường

 • Mã bưu điện: 943640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Trường
 • Địa chỉ: Ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường , Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Long Sơn

 • Mã bưu điện: 943660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Sơn
 • Địa chỉ: Ấp Sơn Lang, Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Hòa Sơn

 • Mã bưu điện: 943680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Hòa Sơn
 • Địa chỉ: Ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hoà Sơn, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Mỹ Đông

 • Mã bưu điện: 943720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiệp Mỹ Đông
 • Địa chỉ: Ấp Cái Già Trên, Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hiệp Mỹ Tây

 • Mã bưu điện: 943740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiệp Mỹ Tây
 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cầu Ngang

 • Mã bưu điện: 943520
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cầu Ngang
 • Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại: 0294.3825444

Bưu cục văn phòng VP BĐH Cầu Ngang

 • Mã bưu điện: 943765
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Cầu Ngang
 • Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang
 • Điện thoại: 02943825444