Bưu điện văn hóa xã Hàm Giang

  • Mã bưu điện: 943200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Giang
  • Địa chỉ: Ấp Trà Tro A, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú
  • Điện thoại: