Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Vạn Ninh

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hoà: Bưu điện Vạn Ninh, Bưu điện KHL Vạn Ninh, Bưu điện Vạn Thọ, Bưu điện Tu Bông, Bưu điện Đại Lãnh, Bưu điện Xuân Tự, Bưu điện văn hóa xã Vạn Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Vạn Thắng, Bưu điện văn hóa xã Vạn Khánh, Bưu điện văn hóa xã Vạn Long, Bưu điện văn hóa xã Vạn Phước, Bưu điện văn hóa xã Vạn Bình, Bưu điện văn hóa xã Vạn Phú, Bưu điện văn hóa xã Vạn Lương, Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Vạn Hưng, Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vạn Ninh, Bưu cục văn phòng Văn phòng Vạn Ninh

Bưu điện Vạn Ninh

 • Mã bưu điện: 653500
 • Bưu cục: Bưu điện Vạn Ninh
 • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 3841002

Bưu điện KHL Vạn Ninh

 • Mã bưu điện: 653681
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Vạn Ninh
 • Địa chỉ: Sô´186, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583840302

Bưu điện Vạn Thọ

 • Mã bưu điện: 653580
 • Bưu cục: Bưu điện Vạn Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583938002

Bưu điện Tu Bông

 • Mã bưu điện: 653550
 • Bưu cục: Bưu điện Tu Bông
 • Địa chỉ: Thôn Tân Phước Tây, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583843171

Bưu điện Đại Lãnh

 • Mã bưu điện: 653570
 • Bưu cục: Bưu điện Đại Lãnh
 • Địa chỉ: Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583842105

Bưu điện Xuân Tự

 • Mã bưu điện: 653640
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Tự
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583612004

Bưu điện văn hóa xã Vạn Thạnh

 • Mã bưu điện: 653590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Thạnh
 • Địa chỉ: Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583939002

Bưu điện văn hóa xã Vạn Thắng

 • Mã bưu điện: 653530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583841450

Bưu điện văn hóa xã Vạn Khánh

 • Mã bưu điện: 653540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Khánh
 • Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583843480

Bưu điện văn hóa xã Vạn Long

 • Mã bưu điện: 653555
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Long
 • Địa chỉ: Thôn Hải Triều, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583930601

Bưu điện văn hóa xã Vạn Phước

 • Mã bưu điện: 653560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Phước
 • Địa chỉ: Thôn Tân Phước Trung, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583930266

Bưu điện văn hóa xã Vạn Bình

 • Mã bưu điện: 653600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Bình
 • Địa chỉ: Thôn Trung Dõng 1, Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583841451

Bưu điện văn hóa xã Vạn Phú

 • Mã bưu điện: 653610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Phú
 • Địa chỉ: Thôn Phú Cang 2, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583841830

Bưu điện văn hóa xã Vạn Lương

 • Mã bưu điện: 653620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Lương
 • Địa chỉ: Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583612473

Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn

 • Mã bưu điện: 653630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583946002

Bưu điện văn hóa xã Vạn Hưng

 • Mã bưu điện: 653641
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 02583612878

Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12

 • Mã bưu điện: 653597
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12
 • Địa chỉ: Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 936006

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vạn Ninh

 • Mã bưu điện: 653510
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vạn Ninh
 • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: 3841002

Bưu cục văn phòng Văn phòng Vạn Ninh

 • Mã bưu điện: 653682
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Vạn Ninh
 • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
 • Điện thoại: