Bưu điện văn hóa xã Ninh Hải

  • Mã bưu điện: 653020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Hải
  • Địa chỉ: Thôn Bình Tây 1, Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583849640