Bưu điện văn hóa xã Diên Lộc

  • Mã bưu điện: 653830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Lộc
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583782040