Bưu điện văn hóa xã Vạn Lương

  • Mã bưu điện: 653620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Lương
  • Địa chỉ: Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh
  • Điện thoại: 02583612473