Bưu điện văn hóa xã Ninh Hà

  • Mã bưu điện: 653326
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Hà
  • Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi, Phường Ninh Hà, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583847141