Bưu điện Khánh Hòa

  • Mã bưu điện: 650900
  • Bưu cục: Bưu điện Khánh Hòa
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583810907