Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang

  • Mã bưu điện: 652169
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang
  • Địa chỉ: Sô´26, Thôn Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 0934078658