Bưu điện văn phòng Văn phòng Khánh Vĩnh

  • Mã bưu điện: 654018
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Khánh Vĩnh
  • Địa chỉ: Sô´9, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: