Bưu điện văn hóa xã Diên Bình

  • Mã bưu điện: 653850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Bình
  • Địa chỉ: Thôn Hội Phước, Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583851500