Đại lý bưu điện Số 85

  • Mã bưu điện: 651342
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 85
  • Địa chỉ: Sô´81, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 562280