Bưu điện văn hóa xã Ninh Hưng

  • Mã bưu điện: 653250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Hưng
  • Địa chỉ: Thôn Phú Đa, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583846719