Bưu điện Cam Phúc Nam

  • Mã bưu điện: 654516
  • Bưu cục: Bưu điện Cam Phúc Nam
  • Địa chỉ: Tổ Phúc Thủy, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh
  • Điện thoại: 02583862092