Bưu điện văn hóa xã Ninh Trung

  • Mã bưu điện: 653070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Trung
  • Địa chỉ: Thôn Phú Văn, Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583846475