Bưu điện văn hóa xã Ninh Bình

  • Mã bưu điện: 653200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Bình
  • Địa chỉ: Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583846718