Bưu điện văn hóa xã Ninh Thân

  • Mã bưu điện: 653120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thân
  • Địa chỉ: Thôn Đại Mỹ, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583620433