Bưu điện Cam Phúc

  • Mã bưu điện: 654510
  • Bưu cục: Bưu điện Cam Phúc
  • Địa chỉ: Khóm 3, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh
  • Điện thoại: 02583857201