Bưu điện văn hóa xã Diên Phú

  • Mã bưu điện: 653730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diên Phú
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583770652