Bưu điện văn hóa xã Sơn Bình

  • Mã bưu điện: 654260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Bình
  • Địa chỉ: Thôn Xóm Có, Xã Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn
  • Điện thoại: 02583867613