Bưu điện văn hóa xã Ninh Thượng

  • Mã bưu điện: 653140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thượng
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583663000