Bưu điện văn hóa xã Khánh Đông

  • Mã bưu điện: 654040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Đông
  • Địa chỉ: Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583797108