Bưu điện Ninh Xuân

  • Mã bưu điện: 653180
  • Bưu cục: Bưu điện Ninh Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583620199