Bưu điện văn hóa xã Ninh Đa

  • Mã bưu điện: 652950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Đa
  • Địa chỉ: Khu Phước Sơn, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583630222