Bưu điện Phương Sài

  • Mã bưu điện: 651560
  • Bưu cục: Bưu điện Phương Sài
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583827940