Bưu điện KHL Nha Trang

  • Mã bưu điện: 652090
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Nha Trang
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 02583560560