Bưu điện văn phòng Văn phòng Khánh Sơn

  • Mã bưu điện: 654213
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Khánh Sơn
  • Địa chỉ: Sô´35, Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn
  • Điện thoại: