Mã bưu điện Cam Ranh – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hoà: Bưu điện Cam Ranh, Bưu điện KHL-HCC Cam Ranh, Bưu điện Cam Phú, Bưu điện Cam Phúc, Bưu điện Cam Phúc Nam, Bưu điện Mỹ Ca, Bưu điện Cam Phước Đông, Bưu điện Mỹ Thanh, Bưu điện văn hóa xã Cam Thành Nam, Bưu điện văn hóa xã Cam Thịnh Tây, Bưu điện văn hóa xã Cam Thịnh Đông, Bưu điện văn hóa xã Cam Lập, Bưu điện văn hóa xã Cam Bình, Bưu điện văn hóa xã Bình Hưng, Đại lý bưu điện Cam Ranh 15, Đại lý bưu điện Cam Ranh 12, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cam Ranh, Bưu cục văn phòng Văn phòng Cam Ranh

Bưu điện Cam Ranh

 • Mã bưu điện: 654400
 • Bưu cục: Bưu điện Cam Ranh
 • Địa chỉ: Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583854443

Bưu điện KHL-HCC Cam Ranh

 • Mã bưu điện: 654435
 • Bưu cục: Bưu điện KHL-HCC Cam Ranh
 • Địa chỉ: Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583855700

Bưu điện Cam Phú

 • Mã bưu điện: 654490
 • Bưu cục: Bưu điện Cam Phú
 • Địa chỉ: Tổ Phú Thịnh, Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583861144

Bưu điện Cam Phúc

 • Mã bưu điện: 654510
 • Bưu cục: Bưu điện Cam Phúc
 • Địa chỉ: Khóm 3, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583857201

Bưu điện Cam Phúc Nam

 • Mã bưu điện: 654516
 • Bưu cục: Bưu điện Cam Phúc Nam
 • Địa chỉ: Tổ Phúc Thủy, Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583862092

Bưu điện Mỹ Ca

 • Mã bưu điện: 654530
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Ca
 • Địa chỉ: Khóm Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583857378

Bưu điện Cam Phước Đông

 • Mã bưu điện: 654680
 • Bưu cục: Bưu điện Cam Phước Đông
 • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583997021

Bưu điện Mỹ Thanh

 • Mã bưu điện: 654700
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583865210

Bưu điện văn hóa xã Cam Thành Nam

 • Mã bưu điện: 654550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thành Nam
 • Địa chỉ: Thôn Quảng Phúc, Xã Cam Thành Nam, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583857036

Bưu điện văn hóa xã Cam Thịnh Tây

 • Mã bưu điện: 654690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thịnh Tây
 • Địa chỉ: Thôn Sông Cạn Đông, Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583856632

Bưu điện văn hóa xã Cam Thịnh Đông

 • Mã bưu điện: 654701
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thịnh Đông
 • Địa chỉ: Thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583865270

Bưu điện văn hóa xã Cam Lập

 • Mã bưu điện: 654710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Lập
 • Địa chỉ: Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583865034

Bưu điện văn hóa xã Cam Bình

 • Mã bưu điện: 654720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Bình
 • Địa chỉ: Thôn Bình Ba, Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583858905

Bưu điện văn hóa xã Bình Hưng

 • Mã bưu điện: 654721
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 0258858401

Đại lý bưu điện Cam Ranh 15

 • Mã bưu điện: 654467
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Cam Ranh 15
 • Địa chỉ: Đường 3/4, Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 861658

Đại lý bưu điện Cam Ranh 12

 • Mã bưu điện: 654453
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Cam Ranh 12
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 952196

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cam Ranh

 • Mã bưu điện: 654430
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cam Ranh
 • Địa chỉ: Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: 02583955966

Bưu cục văn phòng Văn phòng Cam Ranh

 • Mã bưu điện: 654504
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Cam Ranh
 • Địa chỉ: Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh
 • Điện thoại: