Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4

  • Mã bưu điện: 653101
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 620107