Thông tin bưu cục: Nha Trang – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Nha Trang tỉnh Khánh Hoà thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Nha Trang, Bưu điện Phương Sài, Bưu điện Vạn Thạnh, Bưu điện Lê Hồng Phong, Bưu điện Vĩnh Thạnh, Bưu điện Bình Tân, Bưu điện Đồng Đế, Bưu điện Tháp Bà, Bưu điện KHL Nha Trang, Bưu điện Khánh Hòa, Bưu điện TMĐT Nha Trang, Bưu điện Lê Thánh Tôn, Bưu điện Nguyễn Thiện Thuật, Bưu điện Tân Lập, Bưu điện Vĩnh Nguyên, Bưu điện Hòn Rớ, Bưu điện Phước Đồng, Bưu điện Vĩnh Lương, Bưu điện Đường Đệ, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngọc, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thái, Bưu điện văn hóa xã Đảo Bích Đầm, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Phương, Đại lý bưu điện Số 63, Đại lý bưu điện Số 65, Đại lý bưu điện Số 85, Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang, Đại lý bưu điện Đồng Nhơn, Đại lý bưu điện Số 23, Đại lý bưu điện Số 49, Đại lý bưu điện Số 57, Đại lý bưu điện số 93, Đại lý bưu điện Số 21, Đại lý bưu điện Số 39, Đại lý bưu điện Số 79, Đại lý bưu điện Số 89, Đại lý bưu điện Số 88, Đại lý bưu điện Số 67, Đại lý bưu điện Số 43, Đại lý bưu điện Số 10, Đại lý bưu điện số 91, Đại lý bưu điện Số 40, Bưu cục văn phòng Văn phòng Nha Trang, Bưu cục văn phòng Văn phòng Khánh Hòa

Bưu điện Nha Trang

 • Mã bưu điện: 650000
 • Bưu cục: Bưu điện Nha Trang
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583821271

Bưu điện Phương Sài

 • Mã bưu điện: 651560
 • Bưu cục: Bưu điện Phương Sài
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583827940

Bưu điện Vạn Thạnh

 • Mã bưu điện: 651270
 • Bưu cục: Bưu điện Vạn Thạnh
 • Địa chỉ: Sô´12, Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583824203

Bưu điện Lê Hồng Phong

 • Mã bưu điện: 651740
 • Bưu cục: Bưu điện Lê Hồng Phong
 • Địa chỉ: Sô´51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583871014

Bưu điện Vĩnh Thạnh

 • Mã bưu điện: 651710
 • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Thạnh
 • Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583890092

Bưu điện Bình Tân

 • Mã bưu điện: 652510
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Tân
 • Địa chỉ: Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường , Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583881724

Bưu điện Đồng Đế

 • Mã bưu điện: 651190
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Đế
 • Địa chỉ: Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583831461

Bưu điện Tháp Bà

 • Mã bưu điện: 651100
 • Bưu cục: Bưu điện Tháp Bà
 • Địa chỉ: Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583831105

Bưu điện KHL Nha Trang

 • Mã bưu điện: 652090
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Nha Trang
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583560560

Bưu điện Khánh Hòa

 • Mã bưu điện: 650900
 • Bưu cục: Bưu điện Khánh Hòa
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583810907

Bưu điện TMĐT Nha Trang

 • Mã bưu điện: 651070
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Nha Trang
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583822422

Bưu điện Lê Thánh Tôn

 • Mã bưu điện: 652070
 • Bưu cục: Bưu điện Lê Thánh Tôn
 • Địa chỉ: Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583523907

Bưu điện Nguyễn Thiện Thuật

 • Mã bưu điện: 652080
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Thiện Thuật
 • Địa chỉ: Sô´46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583526546

Bưu điện Tân Lập

 • Mã bưu điện: 652220
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Lập
 • Địa chỉ: Sô´83, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583510126

Bưu điện Vĩnh Nguyên

 • Mã bưu điện: 652450
 • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Nguyên
 • Địa chỉ: Sô´15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583590013

Bưu điện Hòn Rớ

 • Mã bưu điện: 652440
 • Bưu cục: Bưu điện Hòn Rớ
 • Địa chỉ: Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583714089

Bưu điện Phước Đồng

 • Mã bưu điện: 652441
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Đồng
 • Địa chỉ: Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583710011

Bưu điện Vĩnh Lương

 • Mã bưu điện: 651250
 • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Lương
 • Địa chỉ: Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583839122

Bưu điện Đường Đệ

 • Mã bưu điện: 652550
 • Bưu cục: Bưu điện Đường Đệ
 • Địa chỉ: Sô´30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583550013

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngọc

 • Mã bưu điện: 651420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngọc
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Lạc 1, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583890946

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hiệp

 • Mã bưu điện: 651724
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583896528

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung

 • Mã bưu điện: 651730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trung
 • Địa chỉ: Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583892552

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thái

 • Mã bưu điện: 652060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thái
 • Địa chỉ: Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583890987

Bưu điện văn hóa xã Đảo Bích Đầm

 • Mã bưu điện: 652488
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đảo Bích Đầm
 • Địa chỉ: Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583898510

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Phương

 • Mã bưu điện: 651441
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Phương
 • Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 02583725103

Đại lý bưu điện Số 63

 • Mã bưu điện: 651627
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 63
 • Địa chỉ: Sô´132, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 560717

Đại lý bưu điện Số 65

 • Mã bưu điện: 651339
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 65
 • Địa chỉ: Sô´56, Đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 561141

Đại lý bưu điện Số 85

 • Mã bưu điện: 651342
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 85
 • Địa chỉ: Sô´81, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 562280

Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang

 • Mã bưu điện: 652169
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang
 • Địa chỉ: Sô´26, Thôn Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 0934078658

Đại lý bưu điện Đồng Nhơn

 • Mã bưu điện: 651737
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đồng Nhơn
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Số 23

 • Mã bưu điện: 652281
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 23
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 885511

Đại lý bưu điện Số 49

 • Mã bưu điện: 651229
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 49
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 830454

Đại lý bưu điện Số 57

 • Mã bưu điện: 651230
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 57
 • Địa chỉ: Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 540499

Đại lý bưu điện số 93

 • Mã bưu điện: 651247
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện số 93
 • Địa chỉ: Sô´101, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Số 21

 • Mã bưu điện: 651131
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 21
 • Địa chỉ: Sô´24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 831587

Đại lý bưu điện Số 39

 • Mã bưu điện: 651170
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 39
 • Địa chỉ: Sô´241, Đường 2/4 Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 818772

Đại lý bưu điện Số 79

 • Mã bưu điện: 651172
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 79
 • Địa chỉ: Sô´6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Số 89

 • Mã bưu điện: 651173
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 89
 • Địa chỉ: Sô´17, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 543413

Đại lý bưu điện Số 88

 • Mã bưu điện: 651049
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 88
 • Địa chỉ: Sô´9, Dãy nhà A, Khu chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 819256,819265

Đại lý bưu điện Số 67

 • Mã bưu điện: 652130
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 67
 • Địa chỉ: Sô´1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 527661

Đại lý bưu điện Số 43

 • Mã bưu điện: 652259
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 43
 • Địa chỉ: Sô´62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 513012

Đại lý bưu điện Số 10

 • Mã bưu điện: 652453
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 10
 • Địa chỉ: Sô´18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 884631

Đại lý bưu điện số 91

 • Mã bưu điện: 652492
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện số 91
 • Địa chỉ: Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 599164

Đại lý bưu điện Số 40

 • Mã bưu điện: 651448
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 40
 • Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: 830108

Bưu cục văn phòng Văn phòng Nha Trang

 • Mã bưu điện: 651066
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Nha Trang
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Văn phòng Khánh Hòa

 • Mã bưu điện: 651059
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Khánh Hòa
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Phú, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
 • Điện thoại: