Bưu điện văn hóa xã Sơn Trung

  • Mã bưu điện: 654220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Trung
  • Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn
  • Điện thoại: 02583869067