Bưu điện khai thác cấp 2 KT Ninh Hòa

  • Mã bưu điện: 652930
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Ninh Hòa
  • Địa chỉ: Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583844203