Bưu điện văn hóa xã Khánh Thành

  • Mã bưu điện: 654124
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Thành
  • Địa chỉ: Thôn Giòng Cạo, Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583790889