Bưu điện văn phòng Văn phòng Nha Trang

  • Mã bưu điện: 651066
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Nha Trang
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: