Bưu điện Ngã Ba Thành

  • Mã bưu điện: 653720
  • Bưu cục: Bưu điện Ngã Ba Thành
  • Địa chỉ: Khóm Phan Bội Châu, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
  • Điện thoại: 02583760208