Bưu điện văn hóa xã Ba Cụm Bắc

  • Mã bưu điện: 654280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Cụm Bắc
  • Địa chỉ: Thôn Suối Đá, Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn
  • Điện thoại: 02583869173