Bưu điện văn hóa xã Khánh Hiệp

  • Mã bưu điện: 654060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Hiệp
  • Địa chỉ: Thôn Hòn Lay, Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583790431